Адміністрацыйныя працэдуры

Пералік адміністрацыйных працэдур якія ажыццяўляюцца СААТ «Камунарка» па заявах грамадзян

№ п / п

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне службовая асоба, адказная за прыняцце рашэння

Дакументы, неабходныя для прыняцця рашэння

Тэлефон , у ремя прыёму

Тэрмін выдачы даведкі

1

Прыняцце рашэння аб пастаноўцы грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў

Жыллёвая камісія СААТ «Камунарка»

c екретарь - начальнік юрыдычнага аддзела:
Сівец Фёдар Тадэвушавіч

 • заяву
 • Пашпарты ці іншыя дакументы асобы ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючымі патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў
 • Даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і, што выдаецца арганiзацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду, або арганiзацыяй, якая прадаставiла жылое памяшканне, або сельскім, пасялковым, гарадскім (гарадоў раённага падпарадкавання) Саветам дэпутатаў
 • Даведкі аб якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і, жылых памяшканнях у населеным пункце па месцы падачы заявы аб прыняцці на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў, якiя выдаюцца тэрытарыяльнай арганiзацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй
 • Рашэнне мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб прызнанні займаемага жылога памяшкання не адпаведным санітарным і тэхнічным патрабаванням, што прад'яўляюцца да жылых памяшканняў
 • Медыцынскае заключэнне, выдадзенае дзяржаўнай арганізацыяй аховы здароўя, аб наяўнасці ў грамадзяніна захворвання, указанага ў пералiку, якi вызначаецца Мiнiстэрствам аховы здароўя, пры наяўнасцi якога прызнаецца немагчымым сумеснае пражыванне з iм iншых асоб у адным пакоі (кватэры)

223 56 03 вн . 519
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00 абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

1 месяц з дня падачы заявы

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

2

Прыняцце рашэння аб падзеле (аб'яднанні) чарзе, аб пераафармленні чарзе з грамадзяніна на члена яго сям'і, работніка СААТ «Камунарка»

Жыллёвая камісія СААТ «Камунарка»

сакратар — начальнік юрыдычнага аддзела: Сівец Фёдар Тадэвушавіч 

 • заяву
 • Пашпарты ці іншыя дакументы асобы ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючымі патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

223 56 03 вн . 519
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

1 месяц з дня падачы заявы

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры : б ессрочно

3

Выдача даведкі аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў

Жыллёвая камісія СААТ «Камунарка»

сакратар — начальнік юрыдычнага аддзела: Сівец Фёдар Тадэвушавіч 

 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу

223 56 03 вн . 519
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

У дзень звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: 6 месяцаў

4

Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Жыллёвая камісія СААТ «Камунарка»

сакратар — начальнік юрыдычнага аддзела: Сівец Фёдар Тадэвушавіч 

 • заяву
 • Пашпарт ці іншыя дакументы асобы

223 56 03 вн . 519
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

15 дзён з дня падачы заявы

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

5

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Аддзел кадраў начальнік аддзела кадраў: Кірэева Вера Пятроўна 


-

223 77 00 вн . 481
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

6

Выдача даведкі аб месцы працы, займаемай пасады

Аддзел кадраў

начальнік аддзела кадраў:
Кірэева Вера Пятроўна

-

223 77 00 вн . 481
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

7

Выдача даведкі аб перыядзе працы

Архіў загадчык архiва: Слабада Алена Пятроўна 

 

-

223 37 02 вн . 503
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

8

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы

Сектар уліку заработнай платы галоўны бухгалтар: Бойка Алена Уладзіміраўна 

 

-

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

9

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу
 • Лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасцi)

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

Не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, дапамогі

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры : н а тэрмін, які ўказаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасцi)

10

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Сектар уліку заработнай платы галоўны бухгалтар: Бойка Алена Уладзіміраўна 

 

 • заяву
 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу
 • Даведка аб нараджэнні дзіцяці — у выпадку калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь
 • Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці — у выпадку калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь
 • Пасведчання аб нараджэнні дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей)
 • Копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) — для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
 • Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў, усынавiцеляў, апекуноў
 • Дамавая кніга (пры яе наяўнасці) — для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме
 • Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, — для няпоўных сем'яў

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

10 дзён з дня падачы заявы з прыкладаннем ўсіх неабходных дакументаў

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: адначасова

11

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Сектар уліку заработнай платы галоўны бухгалтар: Бойка Алена Уладзіміраўна 


 • заяву
 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу
 • Заключэнне ўрачэбна — кансультацыйнай камісіі

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

10 дзён з дня падачы заявы з прыкладаннем ўсіх неабходных дакументаў

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры : е диновременно

12

Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце 3 гадоў

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • заяву
 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу
 • Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці
 • Копія рашэння суда аб усынаўленні — для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
 • Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў, усынавiцеляў, апекуноў
 • Дамавая кніга (пры яе наяўнасці) — для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме
 • Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі
 • Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і
 • Даведка аб выхадзе на працу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненне выплаты дапамогi — пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

10 дзён з дня падачы заявы з прыкладаннем ўсіх неабходных дакументаў

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры : п пра дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

13

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • заяву
 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу
 • Пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадастаўляецца на ўсіх дзяцей)
 • Дамавая кніга (пры яе наяўнасці) — для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме
 • Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, — для няпоўных сем'яў
 • Копія рашэння суда аб усынаўленні — для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
 • Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам , - на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (прадастаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі
 • Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і ставіцца да прыходнаму кантынгенту, — на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці
 • C вядзення аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту
 • Пасведчанне дзіцяці-інваліда — для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
 • Даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры
 • Даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу- дл я сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
 • Пасведчанне інваліда — для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць 1 або 2 групы
 • Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў, усынавiцеляў, апекуноў

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

10 дзён з дня падачы заявы з прыкладаннем ўсіх неабходных дакументаў

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначанае дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18 — гадовага ўзросту

14

Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар: Бойка Алена Уладзіміраўна 

 • лісток непрацаздольнасці

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

Не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

15

Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • лісток непрацаздольнасці

223 77 07 вн . 522
панядзелак —  пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

Не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

16

Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар: Бойка Алена Уладзіміраўна 

 • лісток непрацаздольнасці

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

Не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

17

Выдача даведкі аб выхадзе на працу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

Аддзел кадраў начальнік аддзела кадраў: Кірэева Вера Пятроўна Сектар уліку заработнай платы галоўны бухгалтар: Бойка Алена Уладзіміраўна 

 
 

-

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

18

Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

19

Выдача даведкі аб памеры выплачваюцца аліментаў

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

20

Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні

-

223 77 08 вн . 686
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.0
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

21

Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

Аддзел кадраў начальнік аддзела кадраў: Кірэева Вера Пятроўна 

 

-

223 77 00 вн . 481
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

22

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар: Бойка Алена Уладзіміраўна 

 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

3 дні з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

23

Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншым даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства з Рэспублікі Беларусь

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • заяву
 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу

223 77 07 вн . 522

панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

5 рабочых дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

24

Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

Сектар уліку заработнай платы

галоўны бухгалтар:
Бойка Алена Уладзіміраўна

 • Пашпарт ці іншы дакумент які сведчыць асобу

223 77 07 вн . 522
панядзелак — пятніца 8.30 — 17.00
абедзенны перапынак — 12.30 — 13.00

1 працоўны дзень з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры: бестэрмінова

25

Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

Арганізацыя па месцы працы, службы памерлага (загінуўшага) або аднаго з бацькоў памерлага дзіцяці (дзяцей), орган, які прызначае і (або) якi выплачвае пенсію, дапамогу па беспрацоўі, мясцовы выканаўчы i распарадчы орган

 • Заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага)
 • Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка
 • Даведка пра смерць — у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь
 • Пасведчанне аб смерці — у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь
 • Пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) — у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
 • Даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, — у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 — да 23 гадоў

-

1 працоўны дзень з дня падачы заяву, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяц

УСЕ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ працэдуры бясплатныя!

Парадак ажыццяўлення працэдур

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008г. №433-З "Аб асновах адміністрацыйных працэдур"

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. №200 "Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян"

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28.10.2008 г. № 433-З
«Аб асновах адміністрацыйных працэдур"
(выпіска)

Артыкул 9. Кампетэнцыя ўпаўнаважаных органаў

Упаўнаважаныя органы пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур:

 • забяспечваюць добразычлівае, ветлівае і ўважлівае стаўленне работнікаў ўпаўнаважанага органа да зацікаўленым асобам;
 • забяспечваюць своечасовае і належнае выкананне функцый часова адсутных працаўнікоў ўпаўнаважаных органаў, якія ажыццяўляюць прыём зацікаўленых асобаў, іншымі работнікамі гэтых органаў;
 • тлумачаць зацікаўленым асобам абавязак ўпаўнаважаных органаў самастойна запытваць дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, за выключэннем тых, якія ўключаны ў пералікі дакументаў і (або) звестак, якiя прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама правы і абавязкі зацікаўленых асобаў;
 • бясплатна прадастаўляюць зацікаўленым асобам прадугледжаныя заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур, і тлумачаць парадак іх запаўнення і прадстаўлення;
 • запытваюць ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур;
 • прадастаўляюць зацікаўленым асобам магчымасць знаёміцца ​​з матэрыяламі, звязанымі з разглядам сваіх заяваў, у тым ліку з дакументамі і (або) звесткамі, атрыманымі гэтымі органамі ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і неабходнымі для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, рабіць з іх выпіскі, калi iншае не прадугледжана заканадаўствам аб дзяржаўных сакрэтах, камерцыйнай ці іншай ахоўваемай законам тайны;
 • паведамляюць зацікаўленых асоб аб прынятых адміністрацыйных рашэннях;
 • тлумачаць зацікаўленым асобам парадак і тэрміны абскарджання прынятых адміністрацыйных рашэнняў;
 • ажыццяўляюць iншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

Артыкул 10. Правы зацікаўленых асоб

Зацікаўленыя асобы маюць права:

 • звяртацца з заявамі ва ўпаўнаважаныя органы;
 • бясплатна атрымліваць ад ўпаўнаважаных органаў прадугледжаныя заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур;
 • атрымліваць ад ўпаўнаважаных органаў тлумачэнне сваіх правоў і абавязкаў;
 • прымаць удзел у адміністрацыйных працэдурах асабіста і (або) праз сваіх прадстаўнікоў, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі;
 • знаёміцца ​​з матэрыяламі, звязанымі з разглядам сваіх заяў, рабіць з іх выпіскі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб дзяржаўных сакрэтах, камерцыйнай ці іншай ахоўваемай законам тайны;
 • атрымліваць адміністрацыйныя рашэнні альбо выпіскі з іх;
 • адклікаць сваю заяву ў любы час да заканчэння ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры;
 • абскардзіць прынятыя адміністрацыйныя рашэнні;
 • ажыццяўляць іншыя правы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

Артыкул 11. Абавязкі зацікаўленых асобаў

Зацікаўленыя асобы абавязаны:

 • ветліва ставіцца да работнікаў ўпаўнаважаных органаў, не дапускаць нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў у дачыненні да такіх работнікаў;
 • прадстаўляць ва ўпаўнаважаныя органы дакументы і (або) звесткі, уключаныя ў пералікі дакументаў і (або) звестак, якiя прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама дакументы, названыя ў абзацах другім - сёмым пункта 2 артыкула 15 гэтага Закона, у выпадку выпатрабавання такіх дакументаў;
 • ўносіць плату, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур;
 • своечасова інфармаваць ўпаўнаважаныя органы аб змене месца жыхарства (месца знаходжання), месца знаходжання ў перыяд ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры;
 • выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

СТАТЬЯ 30. Порядок обжалования административного решения

 1. Заинтересованное лицо обладает правом на обжалование административного решения в административном (внесудебном) порядке.
 2. Административная жалоба направляется в государственный орган, иную организацию, вышестоящие по отношению к уполномоченному органу, принявшему административное решение, либо в государственный орган, иную организацию, к компетенции которых в соответствии с законодательными актами относится рассмотрение таких жалоб (далее - орган, рассматривающий жалобу).
 3. Обжалование административного решения в судебном порядке осуществляется после обжалования такого решения в административном (внесудебном) порядке, если иной порядок обжалования не предусмотрен законодательными актами.

  Обжалование административного решения в судебном порядке осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством.

 4. Подача жалобы в административном (внесудебном) порядке не лишает заинтересованное лицо права на обращение с жалобой в суд.